Inwestor: Transformers Karpatia
RIPOK Tarnów , ul. Cmentarna (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych).
Budowa w systemie „zaprojektuj i zbuduj” kompletnej instalacji w oparciu o technologię kompostowania Biodegma GmbH (SUTCO).
Rozpoczęcie prac: 09.2013
Zakończenie prac: 31.03.2014


W ramach robót wykonano:
• Rozbiórkę nasypu niekontrolowanego (18 000m3) i platformy pod instalację (38 000m3 nasypów)
• Hale sortowni o kubaturze 14 500m3 wraz z zapleczem budowy
• Część technologiczną (6 modułów) wraz z placem kompostowym
• Nawierzchnie betonowe wraz z kompletem sieci (elektroenergetyczne, kanalizacja deszczowa , technologiczna i wodociągowa)
• Place manewrowe i drogę dojazdową o nawierzchni betonowej o powierzchni 7 000m2

Inwestor: AUTO LELLEK GROUP Sp. z o. o. Sp. K.
Budowa drogi dojazdowej ul. Karkonoska dla AUTO Lellek Group
Rozpoczęcie prac: 12.2013
Zakończenie prac: 02.2014
W związku z planowaną budowa salonu samochodowego Porsche wykonano nowa drogę dojazdową wraz z oświetleniem i usunięciem kolizji kanalizacji deszczowej ,sieci elektrycznej i gazowej. Prace wykonano przy zachowaniu ciągłości ruchu. Długość odcinka 200mb(1100m2)

Inwestor: Heilit&Woerner
Budowa przejazdu kolejowego przez linie Wrocław –Sobótka .
Rozpoczęcie robót: 03.03.2013r
W ramach zleconych prac wykonano wycinkę z wykarczowaniem drzew i krzewów, roboty ziemne , przepusty żelbetowe dn800 , nasyp oraz roboty nawierzchniowe.

13.05.2013 Zmiana siedziby spółki.
Zarząd spółki informuje, że nastąpiła zmiana adresu spółki i obecnie biuro znajduje się w miejscowości Ślęza przy ulicy Tulipanowej 2 (na terenie SANBET Piotrowscy)
Adres do korespondencji:
ulica Tulipanowa 2 , Ślęza
55-040 Bielany Wrocławskie
Numery telefonów oraz adresy e-mail bez zmian

15.04.2013 Pozwolenie na użytkowanie MBP Kryniczno
Firma KBH Inwest sp. z o.o. sp.k. zakończyło pozytywnie procedurę wydania przez PINB Środa Śląska decyzji pozwolenia na użytkowanie instalacji MBP w Krynicznie . W chwili obecnej trwają prace związane z rozruchami technologicznymi.

31.03.2013 Zakończenie budowy chodnika w miejscowości Kryniczno
Firma KBH Inwest sp. z o.o. sp.k. wykonała na zlecenie Trans-formers sp. z o.o. 1 520 mb chodnika wraz z obramowaniami w miejscowości Kryniczno. Chodnik wykonano w technologii nawierzchni betonowej , zaś wjazdy do posesji posiadają nawierzchnię z kostki betonowej.

21.02 2013 KBH INWEST generalnym wykonawcą instalacji biologicznej i przetwarzania odpadów miejscowości Rusko dla ECU sp. z o.o.
Firma KBH Inwest sp. z o.o. sp.k. podpisała z Ekologicznym Centrum Utylizacji sp. z o.o. (grupa Veolia) umowę na Generalne Wykonawstwo instalacji biologicznej przetwarzania odpadów komunalnych w oparciu o technologię Compost Systems GmbH. W ramach inwestycji powstanie 16 Compoboxów wraz z biofiltrem oraz prac kompostowy oraz nowe uzbrojenie terenu wraz z drogami manewrowymi o nawierzchni betonowej.

12.02.2013 KBH INWEST sp. z o.o. laureatem Gazeli Biznesu
W XIII edycji rankingu "Pulsu Biznesu" najbardziej dynamicznych małych i średnich przedsiębiorstw znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych Firm . Wyniki uzyskane przez KBH w latach 2009-2011 uplasowały nas na 25 miejscu wśród firm dolnośląskich (sklasyfikowano firm).

Zobacz Budowy

Kontakt

KBH-Inwest Sp. z o.o. Sp. k.

Adres: ul. Tulipanowa 2, Ślęza
                              55-040 Kobierzyce
Telefon: +48 71 364 31 44
FAX: +48 71 364 31 30
E-mail: biuro@kbhinwest.pl

• Dział ofertowania
Kamil Biajgo tel. 533 573 195
e-mail : kamil.biajgo@kbhinwest.pl

• Dział zaopatrzenia i sprzętu
Daniel Stec tel. 533 568 654
e-mail : daniel.stec@kbhinwest.pl

• Kierownik Biura
Karolina Dudkowska tel. 533 569 437
e-mail : karolina.dudkowska@kbhinwest.pl