Począwszy od 2010 roku firma KBH Inwest sp. z o.o. sp.k. oferuje kompleksową realizację robót inwestycyjnych dopasowaną do potrzeb Inwestora.

Jesteśmy gotowi do zaprojektowania zagospodarowania działki zgodnie z potrzebami , przeprowadzenia procedur administracyjnych związanych z pozyskaniem zgód i zezwoleń , a następnie wykonania inwestycji w oparciu o projekt wykonawczy zgodny z założonym programem funkcjonalno-użytkowym.

Oferujemy pełną kontrolę nad procesem inwestycyjnym włącznie z pozyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie .

Zrealizowane inwestycje :

  • STENA RECYCLING sp. z o.o.- zakład produkcyjny Pustków Żurawski więcej...
  • TRANSFORMERS sp. z o.o. - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krynicznie k/Środy Śląskiej więcej...

Zobacz Budowy

Kontakt

KBH-Inwest Sp. z o.o. Sp. k.

Adres: ul. Tulipanowa 2, Ślęza
                              55-040 Kobierzyce
Telefon: +48 71 364 31 44
FAX: +48 71 364 31 30
E-mail: biuro@kbhinwest.pl

• Dział ofertowania
Kamil Biajgo tel. 533 573 195
e-mail : kamil.biajgo@kbhinwest.pl

• Dział zaopatrzenia i sprzętu
Daniel Stec tel. 533 568 654
e-mail : daniel.stec@kbhinwest.pl

• Kierownik Biura
Karolina Dudkowska tel. 533 569 437
e-mail : karolina.dudkowska@kbhinwest.pl