W celu zwiększenia efektywności wykonywanych prac KBH Inwest sp. z o.o sp.k. oferuje w ramach prac wykonawstwo uzbrojenia podziemnego w obszarze prowadzonych robót drogowych . Takie rozwiązanie pozwala lepiej skoordynować działania międzybranżowe i skrócić czas realizacji inwestycji .

Siłami własnymi lub przy pomocy naszych stałych podwykonawców wykonujemy następujące roboty:

  • Sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompowniami , separatorami , zbiornikami retencyjnymi podziemnymi i otwartymi
  • Sieci kanalizacji sanitarnej (bytowej , technologicznej i przemysłowej)
  • Wodociągi wraz ze studniami wodomierzowymi
  • Sieci teletechniczne
  • Sieci elektroenergetyczne
  • Inne wg potrzeb


Przykładowe realizacje robót drogowych wraz z uzbrojeniem terenu

Zobacz Budowy

Kontakt

KBH-Inwest Sp. z o.o. Sp. k.

Adres: ul. Tulipanowa 2, Ślęza
                              55-040 Kobierzyce
Telefon: +48 71 364 31 44
FAX: +48 71 364 31 30
E-mail: biuro@kbhinwest.pl

• Dział ofertowania
Kamil Biajgo tel. 533 573 195
e-mail : kamil.biajgo@kbhinwest.pl

• Dział zaopatrzenia i sprzętu
Daniel Stec tel. 533 568 654
e-mail : daniel.stec@kbhinwest.pl

• Kierownik Biura
Karolina Dudkowska tel. 533 569 437
e-mail : karolina.dudkowska@kbhinwest.pl